Kémia helyi tanterv

A tanterv speciális biológia-kémia tantervű 9-12. osztályoknak készült. Célja, hogy a tanuló az általános műveltség részét képező kémia ismereteket elsajátítsa, és emelt szintű érettségire felkészüljön.

A speciális biológia-kémia tantervű osztály emelt óraszámban tanul biológiát és kémiát.

A tanterv tartalmazza a kerettantervben előírt témaköröket, és figyelembe veszi a közép és emelt szintű érettségi általános követelményeit.

Kémia helyi tanterv speciális biológia-kémia tantervű osztályok számára a négyéves gimnáziumi képzésben